Ook in seizoen 2023-2024 starten we met “Woensdag Wintermix” 
 

Zoals de vorige jaren organiseren we vanaf begin oktober terug een “wintercompetitie” voor de leden, op woensdagnamiddag.

De afspraken zijn dezelfde als de vorige twee jaar:

    1. We spelen volgens het normale melée-systeem waarbij de computer de doubletten en of tripletten vastlegt.
    2. We spelen niet op tijd, maar bij te lange wedstrijden kan de wedstrijdleiding een “laatste mène” aankondigen. De resultaten worden dan afgerond naar 13.
    3. We spelen telkens gedurende 4 of 5 weken. Tussentijdse resultaten worden NIET bekend gemaakt. Slechts op het einde van de maand worden de resultaten meegedeeld.
    4. De drie beste heren en dames krijgen op dat moment een (kleine) prijs. Prijsuitreiking 1e woensdag van volgende reeks.
    5. De eerste wedstrijden worden gespeeld op woensdag 4 oktober.

Je krijgt 1 punt per gespeelde ronde ( max 3 ) en 1 punt per gewonnen ronde ( max 3 ).Het behaalde saldo ( plus- of minpunten ) tellen mee in het totaal van het klassement.
We starten stipt om 14 uur ( wie niet ingeschreven is, kan nog deelnemen vanaf de 2e ronde ). test
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASSED
 
 
Vanaf woensdag 7 oktober 20 tot en met 21 februari 2021 kunnen alle leden van PC Koksijde deelnemen aan deze “Woensdag Wintermix”
 
 
Komend seizoen 2020-2021 starten we met “Woensdag Wintermix
met een maandklassement per reeks en prijzen.voor 3 beste vrouwen en 3 beste mannen. Prijsuitreiking 1e woensdag van volgende reeks.
 
Vanaf woensdag 7 oktober 20 tot en met 21 februari 2021 kunnen alle leden van PC Koksijde deelnemen aan deze “Woensdag Wintermix”
De wedstrijden zullen in “doubletten” gespeeld worden over 3 ronden en bepaald door de computer. Elke ronde zal met klok gespeeld worden en volgens reglement. ( zie hieronder bijgevoegd )
Je krijgt 1 punt per gespeelde ronde ( max 3 ) en 1 punt per gewonnen ronde ( max 3 ).Het behaalde saldo ( plus- of minpunten ) tellen mee in het totaal van het klassement.
We starten stipt om 14 uur ( wie niet ingeschreven is, kan nog deelnemen vanaf de 2e ronde ).
 
Reeks 1: 7 oktober 2020 t.e.m. 23 oktober 2020
Reeks 2: 4 november 2020 t.e.m. 25 november 2020
Reeks 3: 2 december 2020 t.e.m. 23 december 2020
Reeks 4: 6 januari 2021 t.e.m. 27 januari 2021
Reeks 5: 3 februari 2021 t.e.m. 24 februari 2021
                     Woensdag 3 maart 2021 : prijsuitreiking reeks 5
 
 Veel speelgenot en succes !!!!!
 
 Het Bestuur
 
Noteer alvast : uitslag en prijsuitdeling   woe mix van vorig seizoen op 23 september : eerste 50  krijgen een prijs !!!
 
Vernieuwd Reglement:
 Elke ronde duurt tussen 50 en 55 minuten. Bij het belsignaal mag de mene uitgespeeld worden. Bij gelijke stand mag nog een extra mene gespeeld worden.
 De score wordt genoteerd op het blad en zal indien nodig aangepast worden naar
 13 punten. (vb. : 8 – 10 wordt 11 – 13)
 Bij discussie is de beslissing van de wedstrijdleider doorslaggevend en onbetwistbaar

 

 

 

PASSED

 

 

 

Net als vorig seizoen starten  we met  Woensdag middag mix-ronde” competitie met eindklassement en prachtige prijzen.

Vanaf woensdag  2 oktober  2019  tot en met  26  februari 2020 ( 20 wedstrijden ) kunnen alle leden  van PC Koksijde deelnemen aan deze competitie. 

De  18  beste  resultaten tellen mee voor het eindklassement.

De wedstrijden zullen  in  “doubletten” gespeeld worden over  3  ronden en bepaald door de computer.

 Je krijgt    1  punt  per  gespeelde ronde ( max  3 ) en  1  punt  per  gewonnen  ronde  ( max  3 ).

Het behaalde  saldo  ( plus- of minpunten )  tellen mee in het totaal van het klassement.

 

We starten  stipt om  14 uur  ( wie  niet ingeschreven is, kan nog deelnemen vanaf de 2e  ronde ).

Inschrijvingen voor de eerste wedstrijd gebeuren tot 13:55

Elke wedstrijd duurt tussen de 50 en de 55 minuten....

Het is de wedstrijdleider die de exacte speeltijd bepaalt en instelt waarbij het wekker – signaal aangeeft wanneer de speeltijd  verstreken is.

Bij het rinkelen van de wekker:

mag de aan de gang zijnde mène uitgespeeld worden en het resultaat van deze laatste mène wordt in rekening gebracht bij de definitieve score.

Indien tijdens deze laatste mène de cochonet wordt buiten getrokken, gelden de normale regels: indien slechts één ploeg nog boules heeft,

worden deze bij de score geteld en is het spel teneinde.

Indien niemand nog boules heeft of als beide ploegen nog boules hebben is het spel eveneens teneinde en geldt de laatst genoteerde score.

 

Na de laatste mène wordt de score zoals op dat ogenblik op het bord staat aan de wedstrijdleiding overgemaakt.

Deze zal die noteren aangepast naar 13 (vb een resultaat 8 – 10 wordt 11 – 13).

Indien bij het belsignaal en na het uitspelen van de aan de gang zijnde mène de score een gelijkspel aangeeft,

mag nog een nieuwe mène gespeeld worden om een winnaar aan te duiden.

 

Bij discussie is de beslissing van de wedstrijdleider doorslaggevend en onbetwistbaar.

 

Woensdagen die meetellen voor eindklassement:

 

         Oktober 2019:      2e ,  9e , 16e , 23e  en  30e   ( 5 )

         November 2019:   6e , 20e  en  27e   ( 3)

         December 2019:    4e , 11e  en  18e   ( 3 )

         Januari 2020:    15e , 22e     ( 2)

         Februari 2020:   5e , 12e , 19e  en  26e   ( 4 )

         MAART4 e  , 11e  en 18 e ( 3)

 

  Veel speelgenot en succes !!!!!

        

Voorlopige rangschikking vindt u            HIER

 

 

PASSED

De laatste ronden van “Competitie Woensdag mix-ronde” 2018-2019 zijn voorbij.

Na 20 woensdagen met een gemiddelde van 47 deelnemers,  is de einduitslag gekend.

De prijsuitdeling zal doorgaan op woensdag  27 maart 2019 om  16.30 uur ( na 2 ronden petanque )

 

Eindrangschikking vindt u            HIER

 

 

 

 Alle leden  van PC Koksijde kunnen deelnemen aan deze competitie. 

Net als vorig seizoen starten we vanaf woensdag  3  oktober  2018  tot en met  27  februari 2019 ( 20 wedstrijden ) met

  “ middag mix-ronde”  in doublette competitie met eindklassement en prachtige prijzen.

 De  18  beste  resultaten tellen mee voor het eindklassement. De wedstrijden zullen  in  “doubletten” gespeeld worden over  3  ronden en bepaald door de computer.

    Voorlopige rangschikking vindt u            HIER

 

Tot volgende editie is er melee zonder klassement

 Elke 2de woensdag van de maand  melee  3 ronden 1 malig klassement en iedereen prijs  : enkel voor leden

Elke laatste vrijdag : vrijdagmelee  3 ronden 1 malig klassement en iedereen prijs  : open voor iedereen

 

eerste woe melee op 18 april2018 : allen op post

Geen petanque op woe 9 mei2018  : wel 50+ tornooi

 

Regelmatigheidscriterium 2017-2018 (Woensdag Mix in Doublette.)

De "woensdag Competitie 2017-2018" is afgelopen .
Top 10 : 1 Jan Van Haeren   2 Donat Soete          3 Etienne Palet  4 Chris Persyn         5 Patrick vanderheeren
             6 Gerard Pauwels   7 Jean Bouckenaere  8 Ward Staes     9 Antoine Santens  10 Marcel Vanneste     
Aan iedereen die deelgenomen heeft bedankt en PROFICIAT !!!!
 
 
 
 

                                  eindklassement vorige editie 2016-2017  :   klik   hier

 

PASSED

Net als vorig seizoen starten we met “Woensdag middag mix-ronde” competitie met eindklassement.

Vanaf woensdag  4 oktober 2017  tot en met  28 februari 2018  ( 21 wedstrijden ) kunnen  alle leden van  PC Koksijde deelnemen aan deze competitie. 

De 18 beste resultaten tellen mee voor het eindklassement.  De wedstrijden worden in “doubletten” gespeeld  over 3 ronden en zijn getrokken door de computer.

Je krijgt 1 punt per aanwezige  en gespeelde  dag 1 punt per gespeelde ronde ( max 3 )  en  1 punt per gewonnen ronde ( max 3 ) .

Het behaalde  saldo ( plus- en minpunten ) telt mee in  het eindtotaal.  We starten  stipt om 14 uur

Wie niet ingeschreven is, kan nog deelnemen  vanaf ronde 2 .

 

  PASSED

Regelmatigheidscriterium 2016-2017 (Woensdag Mix in Doublette.)

 

Eindklassement :  klik   HIER

 Reglement

Vorig seizoen zijn we gestart met een “Woensdag middag mix-ronde” competitie

met eindklassement over 12 woensdagen,  Gezien het grote succes plannen we vanaf

woensdag  5  oktober  2016  tot en met  1  maart  2017  een gelijkaardige competitie

voor  alle leden  van PC Koksijde.

Van  de  21 wedstrijden  ( zie data )  zullen de  18  beste  resultaten  tellen voor het klassement

Men moet wel  minimum  5  keer  deelnemen om opgenomen te worden in het eindklassement.

 

            De wedstrijden zullen  in  “doubletten” gespeeld worden over  3  ronden en bepaald

            door de computer.

            We starten  stipt om  14 uur  ( wie  niet ingeschreven is,  kan nog deelnemen vanaf

            de 2e  ronde ).

 

            Je krijgt   1  punt  per  aanwezige en gespeelde dag1  punt  per  gespeelde ronde

            ( max  3 )  en   1  punt  per  gewonnen  ronde  ( max  3 ) .

             Het behaalde  saldo  ( plus- of minpunten )  tellen mee in het totaal van het klassement.

 

PASSED

Regelmatigheidscriterium 2015-2016 (Woensdag Mix in Doublette.)

Zoals reeds aangekondigd starten we met een “Woensdag middag mix-ronde” competitie.

Van een aantal woensdagen (zie data ’s) zullen de resultaten tellen voor een eindklassement met aantrekkelijke prijzen.

De wedstrijden zullen in “doubletten mix-ronde”gespeeld worden en staat open voor alle leden van PC Koksijde.

Je krijgt 1 punt per aanwezige en gespeelde dag1 punt per gespeelde match ( normaal 3 ronden ) en 1 punt per gewonnen match.

Verder telt het behaalde saldo mee in het totaal. Het klassement wordt opgemaakt volgens de meeste punten en het beste totaal saldo.

 

Woensdagen die meetellen voor eindklassement: 

Vanaf 30 september 2015 tot en met 2 maart 20161e3e – en 5e  woensdag v.d. maand.

 

Alles wordt in goede banen geleid door Gerard.