Beste pétanquers, 

Zoals we al eerder aangaven hebben een aantal leden gevraagd of we de donderdag namiddagen zouden kunnen gebruiken om trainingen te houden met vaste doubletten.

Het bestuur heeft dit besproken en is bereid dit te organiseren, zij het wel volgens de volgende modaliteiten:

1. De “vaste doubletten” zijn geldig voor de namiddag zelf. Men kan dus de ganse namiddag met dezelfde partner spelen, maar even goed de week nadien met iemand anders.

    Men schrijft per doublet in bij de wedstrijdleider voor 1400 Hr (voor de eerste ronde).

2. ALLE clubleden (maar ook enkel de leden van PC Koksijde) kunnen hier vrij aan deelnemen.

3. Alle regels die normaal in de club gelden zijn uiteraard ook op donderdagnamiddag van toepassing. Dat betekent ondermeer dat men bereid is om tegen iedereen te spelen en             dat men alle regels van fairplay en beleefdheid respecteert. Het bestuur zal hier streng op toezien.

4. Gerard is bereid om op te treden als wedstrijdleider en Rietje zal de bar bedienen. Chris zal Gerard assisteren en zal ook toezien op het klaar zetten en opkuisen van de zaal, het          rakelen van de terreinen, het onderhoud van het sanitair enz…

5. Op 5 oktober beginnen onze twee competitieploegen ook aan de Wintercompetitie 50+ van de PFV. Zoals vorig jaar zullen hierdoor een aantal donderdagen niet beschikbaar zijn        voor de recreanten, met name als onze ploegen thuiswedstrijden spelen. De Federatie laat immers geen andere spelers toe dan de competitiespelers. We hebben getracht om              onze ploegen zoveel mogelijk samen te laten spelen om zo het aantal dagen voor de recreanten te maximaliseren, maar de Federatie is daar spijtig genoeg niet volledig                         kunnen  op ingaan.

Hieronder vinden jullie de dagen waarop de recreanten al dan niet kunnen spelen op donderdag. Supporters zijn uiteraard altijd MEER dan welkom. 

05 oktober

Recreanten

12 oktober

Competitie (A en B)

19 oktober

Gesloten (Sportdienst)

26 oktober

Recreanten

2 november

Competitie (A en B)

9 november

Competitie (A)

16 november

Competitie (A en B)

23 novermber

Recreanten

30 november

Recreanten

7 december

Competitie (A)

14 december

Recreanten

21 december

Recreanten