Je bent van harte welkom.

Zowieso kom je een aantal keer proeven van de sfeer vooraleer je aansluit.

 Je kan zowel recreatief als competief petanque spelen.

  • Spelers die reeds aangesloten zijn bij andere clubs kunnen zich aansluiten als bijlid

Een sportseizoen/aansluiting start op 1 mei van het huidig jaar en loopt tot en met 30 april van het volgend jaar. 

Lidgeld 2020-2021

 

Betaling tem 15/04

 

Betaling NA 15/4

(reeds aangesloten leden)

Jeugd, Recreant en bij-lid 25€ 30€
Competitie 50€ 55€

* Dit is inclusief de federatiebijdrage 

 Mogen wij U vriendelijk vragen uw lidgeld over te schrijven op rekeningnr BE57 7512 0654 1635

 van PC Koksijde met de vermelding “Lidgeld + naam + voornaam”. 

 

Nieuwe leden die aansluiten vanaf 1 feb zijn aangesloten voor huidig + volgend seizoen.

voor nieuw lid : Download hier de Aansluitingsfiche en geef af aan een bestuurslid of aan de bar.

Voor hernieuwen lidgeld : download hier het vernieuwingsformulier

 

INFO TRANSFER

VRIJHEIDSAANVRAAG


  • Hiervoor krijg je een licentie geldig in binnen- en buitenland (competitie).
  • Ben je verzekerd. Ook de weg naar en van.
  • Maak je gebruik van alle accommodatie
  • Kan je trainingen, initiatie, ...  volgen
  • Krijg je nog korting op alle club-activiteiten.
  • Kan je deelnemen aan wedstrijden, competitie, club-activiteiten, ...
  • ...